Home » Fertility clinics in Sweden

Fertility clinics in Sweden

Clinic Name: IVF Kliniken, S:t Görans Sjukhus
Address: S:t Görans Sjukhus
City/Town: 112 81 Stockholm
Country: Sweden
Telephone: 46 (0)8 58 70 33 24 (+ 46 (0)8 58 70 10 00)

Clinic Name: IVF-Gruppen, Sophiahemmet
Address: Box 5605
City/Town: 114 86 Stockholm
Country: Sweden
Telephone: + 46 (0)8 406 20 00

Clinic Name: RMC, IVF-mottagningen, Kvinnokliniken
Address: Karolinska Sjukhuset
City/Town: 171 76 Stockholm
Country: Sweden
Telephone: + 46 (0)8 517 700 00

Clinic Name: Lucina-kliniken
Address: Drottninggatan 56
City/Town: 111 21 Stockholm
Country: Sweden
Telephone: + 46 (0)8 791 00 36

Clinic Name: IVF Falun
Address: Falu Lasarett
City/Town: 791 82 Falun
Country: Sweden
Telephone: + 46 (0)23 49 28 50, (+ 46 (0)23 49 20 00)

Clinic Name: IVF-enheten, Cura Kliniken
Address: Box 20037
City/Town: 200 74 Malmö
Country: Sweden
Telephone: + 46 (0)40 98 70 50

Clinic Name: IVF-kliniken Öresund, International Fertility
Address: MEDEON-Malmö,
City/Town: 205 12 Malmö
Country: Sweden
Telephone: + 46 (0)40 32 12 53, (+ 46 (0)40 32 12 50)

Clinic Name: Enheten för reproduktionsmedicin/IVF
Address: SU/Sahlgrenska, Kvinnokliniken
City/Town: 413 45 Göteborg
Country: Sweden
Telephone: + 46 (0)31 342 39 19, (+ 46 0)31 342 10 00)

Clinic Name: Fertilitetscentrum, Carlanderska sjukhemmet
Address: Box 5418
City/Town: 402 29 Göteborg
Country: Sweden
Telephone: + 46 (0)31 20 85 00